+421 948 899 000

Teoretické kurzy a semináre

Letecká škola JetAge Bratislava poskytuje kvalitné kurzy výučby teoretických vedomostí. Lektori, ktorí zabezpečujú teoretickú výučbu sú zo širokého spektra leteckej praxe. Na špecifické prednášky si prizývame externých spolupracovníkov, ktorých celoživotné angažovanie sa je spravidla úzko obmedzené na niektorú z leteckých oblastí. Príkladom môžu byť jednak piloti našich dopravných lietadiel - spravidla pre kurzy týkajúce sa obchodnej leteckej prevádzky. Ďalej profesori, docenti a odborní asistenti z okolitých univerzít, ktorých doménou sú napríklad spaľovacie motory, či navigácia.

Výučba teoretických vedomostí prebieha vždy v Bratislave - v závislosti od počtu účastníkov kurzu sú volené buď priestory v našej centrále pri letisku M.R. Štefánika (LZIB/BTS), alebo v centre Bratislavy - Kongresové centrum budovy Technopol.

Tešíme sa na Vás

Teoretická výučba ATPL(A)

Teoretická výučba ATPL(A) a následné preskúšanie na Dopravnom úrade je jednou z podmienok (jedným z modulov), ktorú musí uchádzač splniť na ceste do kabíny dopravného lietadla a zahŕňa teóriu LAPL(A), PPL(A), IR(A), CPL(A) a ATPL(A).

Teoretická výučba CPL(A)

Absolvovaním výučby teoretických vedomostí získa žiadateľ oprávnenie vykonať skúšku len na uplatňovanie oprávnení pre vykonávanie letov ako obchodný pilot letúnov. Teoretická výučba nie je uplatniteľná pre budúce získanie Frozen ATPL(A)

Teoretická výučba IR(A)

Absolvovaním výučby teoretických vedomostí získa žiadateľ oprávnenie vykonať skúšku len na uplatňovanie oprávnení pre lietanie podľa pravidiel IFR. Teoretická výučba nie je uplatniteľná pre budúce získanie Frozen ATPL(A)

Teoretická výučba PPL(A)

Teoretická výučba PPL(A) a následné preskúšanie na Dopravnom úrade je jednou z podmienok, ktorú je potrebné splniť na ceste za získaním pilotného preukazu.