+421 948 899 000

CAMO - sledovanie letovej spôsobilosti

Letová spôsobilosť lietadla je limitovaná časom (konkrétnym dátumom), alebo počtom nalietaných hodín, resp. pristátí.

Na to, aby